พิธีลง “เสาเอกบ้าน” เสริมมงคลให้กับบ้านใหม่ลูกค้า ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

พิธีลง “เสาเอกบ้าน” เสริมมงคลให้กับบ้านใหม่ลูกค้า
✅ บ้านพักอาศัย คสล. 4 ชั้น  ✅
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565
Owner : คุณสาวิตรี ทับหมื่นไวย
Location : ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ขอขอบคุณ คุณสาวิตรี และครอบครัวที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการค่ะ 🙂🙏
😷ทางบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 👨‍🔧
“ธัญญ์เจริญ สร้างบ้านที่คุณคู่ควร”

0 replies on “พิธีลง “เสาเอกบ้าน” เสริมมงคลให้กับบ้านใหม่ลูกค้า ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา”